søndag den 13. april 2014

Politikens Rune Lykkeberg: Når manipulation er hovedargumentet

Politikens kulturredaktør, Rune Lykkeberg, begik lørdag i sidste uge indlægget "Når tusinder af soldater dræber sig selv". Heri nævner han, at 100.000 amerikanske soldater har begået selvmord siden 9/11. Som en kammerat sagde: "Det lyder voldsomt", og jeg måtte give ham ret. Altså begyndte jeg at grave.

Indlægget er kulturredaktørens forsøg på  et angreb på krig som politisk redskab, der opsummeres til sidst som følger:

Selvom krig kan være slut på slagmarken, fortsætter den længe efter med at slå folk ihjel.

Det er således almindeligt kendt, men det bliver ikke diskuteret som et afgørende perspektiv, når vi diskuterer, om vi skal gå i krig. Vi taler om, hvad krigen udretter der, hvor den føres. Men vi taler ikke om, hvordan det ødelægger tusinder af menneskeliv at blive sendt som soldater.

Den amerikanske journalist Nicholas Kristof har regnet ud, at for hver amerikansk soldat, som falder i krig, er der 25, som tager deres liv efter krigen.

Det skal man huske på hver gang, aktivismen hyldes og passiviteten foragtes. Krig går ikke kun udover dem, den føres imod. Den rammer også stort, bredt og dybt i lande, som beslutter sig for at blive krigsførende

Eller, i kortform: Soldater sendes i krig -> krigen tilføjer soldater psykiske skader -> mange flere soldater begår selvmord efter krigen, end der faldt i den.

Som dokumentation for rigtigheden i sit angreb har han tre eksempler på soldater og tre statistikker. Problemet er, at Lykkebergs "dokumentation" ikke støtter hans konklusion, at den en del steder er anvendt stærkt manipulerende. Sine steder balancerer Lykkeberg endda mellem enten at være ligeglad med om det han skriver er usandt, eller lyve bevidst. Først de tre eksempler.

Eksempel 1 er puertoricaneren Ivan Lopez, der var soldat i den amerikanske hær og for nylig myrdede tre soldaterkammerater. Lykkeberg gør ham til offer for mentale skader på grund af krig:

Men Lopez havde været i Irak og han blev indimelllem ramt af angst. Et eller andet må være gået i stykker inden i ham, men de kunne ikke se det på den mentalundersøgelse, som han fik lavet en måned inden sin død.

Det, Lykkeberg ikke fortæller er, at Lopez´ ophold i Irak begrænsede sig til 4 måneder som lastbilchauffør, hvor han ikke var i kamp. Lykkeberg fortæller heller ikke, at Lopez´ problemer først startede da han mistede sin højt elskede mor i oktober 2013, to år efter  han var i Irak. Måneden efter døde hans bedstefar. Det var efter de tab, at han fik søvn- og angstproblemer. Ikke efter han havde kørt lastbil i 4 måneder.

Eksempel to er Nidal Hassan Malik:

Det var heller ikke første gang, at soldater blev skudt på Fort Hood. Allerede i 2009 blev 13 soldater dræbt af major Nidal Hassan, der under sin tjeneste som psykiater i den amerikanske hær blev radikaliseret islamist og kom i kontakt med Al Qaeda.

Som Ivan Lopez var Nidal Hassan soldat, men han havde aldrig været bare i nærheden af krig, han havde ingen psykiske problemer, og han begik ikke selvmord. Han lader kun til at være med for at føje dødsfald til historien. Lykkeberg kunne lige så godt have inkluderet Peter Lundin eller Anders Breivik.

Eksempel tre er Aaron Alexis:

Efter en skudepisode på en base i Washington i 2013, hvor 12 soldater blev dræbt af en soldaterkammerat, konkluderede en undersøgelse lavet af forsvarsministeret, at det er meget svært for forsvaret at »finde, forhindre og og reagere på tilfælde, hvor nogen, der er arbejder for os - en regeringsansat, en militærperson eller en løst tilknyttet - beslutter sig for lave skade mod denne institution og dens folk«.

Her taler Lykkeberg direkte usandt. Samtlige involverede - både de 12 ofre og Aaron Alexis, der myrdede dem, var civile. At de skulle være "soldater" hhv Alexis deres "soldaterkammerat" er noget, Lykkeberg selv finder på til sit indlæg. Alexis havde engang været soldat, men havde ikke været i krig - han fungerede som elektriker på en base hjemme i USA.

Ingen af Lykkebergs eksempler holder altså, og det bliver ikke bedre med hans forsøg på at bruge statistik til at blæse sit argument op med. I alle tre statistikker begår han samme brølere, så jeg nøjes med at se på den ene, den han citerer journalisten Nicholas Kristof for. Lykkeberg giver os ikke kilden, men den kan findes her, en artikel fra april 2012. Den relevante bid er denne:

For every soldier killed on the battlefield this year, about 25 veterans are dying by their own hands.

I Lykkebergs version bliver det til følgende:

Den amerikanske journalist Nicholas Kristof har regnet ud, at for hver amerikansk soldat, som falder i krig, er der 25, som tager deres liv efter krigen.

Som man kan se forfalsker Lykkeberg sin kilde for at få pengene til at passe. Kristof taler ikke om soldater der tager deres liv, men om "veterans", der dækker alle der har været i militæret engang i fortiden, uanset om de har været i krig eller ej. Det er det man i Danmark kalder civilister.

At det har en vis betydning for tallene kan man se af en opgørelse fra Department of Veteran Affairs fra maj 2013. Dengang var der lidt over 23 millioner amerikanere, der havde været soldater før 1991 (til det kan man så føje måske 5 millioner, der har har været soldater en overgang senere. Af de 23 millioner fra opgørelsen havde over seks millioner været soldater i fredstid, og millioner af resten har aldrig været været uden for USA eller i kamp. Havde opgørelsen været 2 år ældre havde den endda haft veteraner fra 1. Verdenskrig med. Lykkebergs argument er så, at veteranen i de 93 år der er gået siden 1. Verdenskrig ikke havde kunnet opleve noget, der kunne få ham til at tage sit eget liv.

Dertil kommer en detalje, som Lykkeberg nævner i en anden statistik, men aldrig følger op på:

Vi ved også, at traumerne ikke kun kommer lige efter tjeneste. ...

De fleste soldaterselvmord bliver således begået af mænd på over 50.

Hvor ved Lykkeberg det fra? Det ved han fra en anden rapport fra Department of Veteran Affairs, der inkluderer denne tabel på side 22:


Tabellen viser aldersfordelingen af selvmord inden for gruppen af amerikanere der har været soldater engang, og gruppen der ikke har - inden for hver gruppe er totalen 100%. Som man kan se finder næsten 70% af selvmordene blandt tidligere soldater sted efter de er fyldt 50. Og det er et problem ifølge Lykkeberg. Han undrer sig ikke over, at langt flere civile end tidligere soldater tager deres liv mens de er i 20erne og teenage-årene, men det ville selvfølgelig også ødelægge hans argumentation.

Fra samme rapport, side 16:

It is important to note that both Veteran populations and those who die by suicide are significantly more likely to be male. According to data provided by the United States Census Bureau, 93% of all Veterans are male and 21% of all males aged 18 years and older have history of U.S. military service. Further, history of U.S. military service increases with age, with the highest percentage of Veterans aged 55 years and older.(2) Information reported on state death certificates indicates that the ages 50-59 years is also an important group for addressing risk for suicide. Between 1999 and 2010 the average age of male Veterans who died from suicide was 59.6 years among Veterans identified on state death certificates and 54.5 years among those who could be validated using VA administrative records. The average age of male Veterans who died from suicide was considerably older than the average age of male suicide decedents who were not identified as Veterans (43.1 years). For example, according to data provided by the Centers for Disease Control and Prevention (2010), approximately 79% of all suicides among adults aged 18 years and older were male and approximately 44% of all male suicides were among those aged 50 years of age and older. (3) It is therefore possible that epidemiologic characteristic of suicide in the general population (i.e. higher rates of suicide among older adult males) may contribute to a comparatively high prevalence of Veterans among those who die from suicide.

Eller, skåret ind til benet: når det ser ud til at der er en  højere hyppighed af selvmord blandt tidligere soldater end blandt civilister, så er det fordi de to grupper ikke kan sammenlignes. Veteraner er i langt højere grad 1) ældre, 2) mænd, og for den sags skyld også 3) hvide, end civilbefolkningen er. Alle tre grupper har en større selvmordshyppighed end alternativet (hhv unge, kvinder og ikke-hvide). For at kunne konkludere noget reelt om emnet skulle man sammenligne veteranbefolkningen med en tilsvarende civil befolkning, hvor ældre, mænd og hvide var lige så overrepræsenterede. Det har Rune Lykkeberg bare ikke taget sig sammen til at gøre.

Selv hvis man havde lavet en sådan undersøgelse og stadig fundet en større hyppighed af selvmord blandt veteraner, så skulle man også lave reel research, der faktisk viste en sammenhæng mellem den højere hyppighed, og så eventuelle psykiske skader pådraget i krig. Det er der bare ingen der har gidet lave.

Istedet får man forsøg som Rune Lykkebergs, hvor forfatteren satser på at manipulation med sproget kan gøre det ud for reel research.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar